Josep Bofill

Communicatie is een belangrijk thema in het werk van de beroemde Spaanse kunstenaar Josep Bofill. Zijn kunstwerken kunnen worden beschouwd als uitdrukkingen van tegenstellingen die tot eenheid gebracht zijn.

/ meerNatuur, maatschappij, cultuur, politiek, wetenschap, kunst, alles is op te vatten in termen van tegenpolen. Bofill´s werk belichaamt een ontwikkelingsproces waarin geest en materie, het individuele en het universele samenkomen en versmelten in de beeldende kunst.

Simpel gezegd kan het werk van Josep Bofill worden opgevat als het evenwicht van twee uitersten of de nietigverklaring van dualiteit. Het evenwicht wordt de centrale focus, het onderliggende onderwerp van zijn kunstwerken. Hieruit volgt een esthetische schoonheid. Esthetische schoonheid is voor hem de harmonie tussen tegenovergestelde elementen.

Josep Bofill heeft exposities gehad in heel Europa, en het meest recent in de Verenigde Staten waar hij veel succes heeft.

/ verberg