De kunstkoop regeling van de Mondriaanstichting

Project 2.0 / Gallery neemt deel aan het project KunstKoop van het Mondriaan Fonds. Dit betekent dat u bij ons volledige rentevrij kunst op afbetaling kunt kopen. Het Mondriaan Fonds beschouwt een bloeiende kunstmarkt als essentiële inkomstenbron voor kunstenaars. Bovendien getuigt het van betrokkenheid van individu en samenleving bij beeldende kunst. Om de particuliere markt voor kunst van hoge kwaliteit een flinke stimulans te geven is er de KunstKoop van het Mondriaan Fonds.

Met de KunstKoop kunnen particulieren kunst op afbetaling kopen zonder rente te betalen. Als u een renteloze lening afsluit via de KunstKoop betaalt u namelijk niet het totaalbedrag ineens, maar lost u af in maandelijkse termijnen. Het Mondriaan Fonds neemt de rente voor zijn rekening. Dat betekent 100% kunst met 0% rente.

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de KunstKoop:

 • De KunstKoop kan worden gebruikt voor kunstwerken die zijn gemaakt ná 1945 door nog levende kunstenaars of ontwerpers uit Nederland.
 • Het werk moet worden gekocht bij een van de 120 galerie die aangesloten zijn bij de KunstKoop.
 • Ervaren verzamelaar of juist beginnende koper? Een renteloze lening kan worden aangevraagd door particuliere kopers in de leeftijd van 18 t/m 74 jaar, die in Nederland wonen. De lening moet zijn afbetaald voor de 76e verjaardag.
 • De lening bedraagt minimaal 250 euro en maximaal 7.500 euro per kunstwerk. Kost het kunstwerk meer, dan betaal je resterende bedrag direct aan de galerie.
 • In alle gevallen kun je ervoor kiezen een gedeelte van het totale aankoopbedrag rechtstreeks aan de galerie te betalen en voor het andere gedeelte een renteloze lening aan te vragen.
 • De looptijd van de lening is minimaal zes maanden en maximaal drie jaar. Je kunt altijd zonder extra kosten vervroegd aflossen.
 • Kunst in oplage zoals zeefdrukken en litho’s moet aan bij Project 2.0 bekende eisen voldoen.

Hoe werkt de KunstKoop?

 • Stap 1: Je besluit een kunstwerk te kopen bij een galerie die is aangesloten bij de KunstKoop. Je sluit hiervoor een overeenkomst met de galerie.
 • Stap 2: De galerie vult gegevens in over de aankoop. Jij ontvangt een e-mail van Santander Consumer Finance Benelux om de aanvraag voor een KunstKooplening te doen. Je vult een online formulier in en uploadt de gevraagde documenten.
 • Stap 3: Als de aanvraag wordt goedgekeurd, betaalt Santander het leenbedrag aan de galerie. En jij lost het in termijnen af. Het Mondriaan Fonds vergoedt de rente.

Wij vertellen u graag meer over de KunstKoop, of u kunt terecht op de site van het Mondriaan Fonds.

Galerie Project 2.0 / Gallery past de Gallery Fair Practice Code toe (GFPC)

De code:

 1. De betrokken galerie legt de relatie tussen galerie en kunstenaar schriftelijk vast, inclusief afspraken over de duur van de overeenkomst, prijzen en eventuele kortingen. Andere mogelijke onderwerpen om in dit document vast te leggen zijn: monitoring en evaluatie van de afspraken, streefdoelen van beide partijen (bijvoorbeeld wat betreft zichtbaarheid in het buitenland), de relatie met een tweede galerie, afspraken over het verrekenen van mogelijke kortingen, over opdrachten van derden, of de verrekening van andere kosten zoals transport, fotografie, verzekeringen of opbouw van een tentoonstelling. Voor modelcontracten zie de NGA-website.
 2. De kunstenaar blijft eigenaar van diens werk tot het moment van volledige betaling aan de galerie, met uitzondering van secundaire handel. Dit geldt ook in geval van faillissement en/of beslaglegging van de galerie.
 3. De galerie zal de kunstenaar binnen 60 dagen na verkoop van diens werk het volledige kunstenaarsdeel van de met de klant overeengekomen verkoopprijs uitbetalen, voorzien van de naam en contactgegevens van de koper, en een kopie van de factuur.
 4. Onverkochte kunstwerken in het beheer van de galerie dienen te allen tijde en binnen een maand aan de kunstenaar te worden geretourneerd indien deze daarom vraagt.
 5. De verhouding van galeries onderling mag er een zijn van competitie en concurrentie, maar dient in alle opzichten loyaal aan de belangen van de betrokken kunstenaar te zijn, in het geval dat verschillende galeries eenzelfde kunstenaar vertegenwoordigen. In het geval dat een galerie exclusief met een kunstenaar werkt, derhalve als ‘moedergalerie’ voor deze kunstenaar fungeert, en een andere galerie wil met deze kunstenaar een tentoonstelling organiseren, dan dienen de betrokken partijen schriftelijke afspraken te maken over de condities waaronder een tentoonstelling kan plaatsvinden (zie bijlage voor een NGA voorbeeldcontract).
 6. De galerie wordt geacht deskundig en vakbekwaam te zijn en deze deskundigheid en vakbekwaamheid te onderhouden.
 7. De galerie staat in voor de echtheid van het werk dat zij verkoopt.* In het geval dat vast komt te staan dat een werk naar het oordeel van een erkende onafhankelijke partij onecht is, zal de galeriehouder het werk terugnemen en het bedrag dat de klant hiervoor betaald heeft restitueren.
 8. Een galerie vermeldt op de website de doelstellingen, het programma, de werkwijze en het kunstenaarsbestand van die galerie.
 9. Een galerie wordt geacht in haar handelen de Fair Practice code (fairpracticecode.nl) te volgen, die onder meer een waarborg biedt tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de galerie of daarbuiten.

*bij de Nederlandse Galerie Associatie kunnen desgewenst echtheidscertificaten worden verkregen. Zie ook: https://www.mondriaanfonds.nl/gallery-fair-practice-code/

Kunstkoop