UPROOT

13 Jan 2019 / 10 Feb 2019
Kunstenaar: Rogier van 't Slot

UPROOT

Vanaf zondag 13 januari 2019 is de solotentoonstelling UPROOT van fotograaf Rogier van 't Slot bij Project 2.0 / Gallery te zien. Het belooft een prachtige Nieuwjaarsexpositie te worden! 

De werken van Rogier van ’t Slot ontstaan vanuit een belangstelling voor de maatschappelijke spanning tussen orde en wanorde, geoorloofd en ongeoorloofd en binnen en buiten de lijnen.

Als fotograaf speelt Rogier van ’t Slot met zijn eigen worstelingen zoals velen die hebben. In zijn werk toont hij het resultaat van zijn onderzoek naar spiegeling, reflexiviteit, dualiteit. De rode lijn is de persoonlijke ruimte, het kader en de keuzes daarin. Hij balanceert als het ware op de grenzen van het kader. Het dionysische en apollinische rijgen zijn werk en verbinden, trekken en eisen.

De lens legt een verbindingsweg tussen mensen en hun dualiteit vast in het zeer herkenbare grijze licht van de Hollandsche meesters. Zijn werk is magisch realistisch en melancholisch, gekenmerkt door een kafkaëske interpretatie van de terugkerende thema’s van vervreemding en eenzaamheid.

Het werk van Rogier van ’t Slot omvat echter veel meer en lijkt zich te kenmerken door een onheilspellende sfeer waarin de bureaucratie en de onpersoonlijke maatschappij steeds meer greep krijgen op het individu. Een uiterst geheimzinnige zakelijkheid die ook wel wordt gezien als symbool voor de ontwortelde mens in de moderne tijd.