Ching-hui Chou

De Taiwanese kunstenaar Ching-hui Chou maakt prachtige kleurenfilmen in 8x10-formaat. De heldere kleuren geven een visuele kwaliteit weer die het normale zicht overtreft. 

/ meer

De dierentuin is een ruimte vol verbeelding en tegenstrijdigheden. Het is een symbool van plezier voor de bezoekers, maar het betekent ook gevangenschap voor dieren. De dierentuin is een symbool van de eenvoud en de wonderen die het moderne leven biedt: hier is een collectie zeldzame dieren van over de hele wereld te aanschouwen. Toch doet het ook denken aan de apocalyptische redding van de Ark van Noach, waarin dieren worden gered die op het punt staan om uit te sterven. De kooien in de dierentuin zinspelen op het gekooide leven van de moderne mens.

Dit perspectief heeft de Taiwanese kunstenaar Ching-hui Chou toegepast in een collectie fotowerken getiteld Animal Farm. Een absurd en eigenaardig arrangement van tijd en ruimte dat de toeschouwer een merkwaardige ervaring oplevert.

Animal Farm is gebaseerd op een vijfjarig fotografieproject, uitgevoerd door een groot team dat kon beschikken over een aanzienlijke financiering. In dit project gebruikt Chou dierentuinen als zijn muzen en als locatie voor de daadwerkelijke fotografie. Levendige tableaus worden opgezet om het weelderige, maar ook vaak verbijsterende leven in de moderne beschaving uit te drukken.

Uitvoering van dit project omvatte een reeks moeizame en complexe taken, zoals het schrijven van projectvoorstellen, het aanvragen van toestemming voor het gebruik van locaties, fondswerving, het casten van acteurs, het voorbereiden van de apparatuur en het produceren van de fotowerken. In deze jaren verblijven Chou en zijn team meerdere malen voor langere tijd in de dierentuinen Hsinchu en Shoushan om het project gestalte te geven. Er zijn complete theatersets opgebouwd tegen de achtergrond van de dierentuin, waarin acteurs de aan hen toegewezen rollen spelen. Chou plaatst surrealistische theatrale scènes en levensechte ruimtes in de lokale omgeving in kunstmatige omheiningen waarin wilde dieren worden samengebracht en gedomesticeerd. Absurditeit en verdringing worden benadrukt in de manier waarop de kunstenaar mensen samen met dieren plaatst om hen beide als soort te aanschouwen. Het huis lijkt opeens op een kooi, waarin de grens tussen door de mens vervaardigde interieurs en de wildernis vervaagt. Zo wordt een reeks angstaanjagende maar visueel weelderige beelden gevormd die doet denken aan foto’s van theaterstukken.

Animal Farm is onder te verdelen in drie thema’s. Het eerste thema is Het Lichamelijk Bestaan, het tweede is De Grens van het Leven en het derde thema wordt vertegenwoordigd door Het Frame van het Sociaal Milieu. De volledige tentoonstelling bevat portretten van acteurs zoals zij eruitzien op het podium. Het zijn negen epische foto’s in groot formaat, plus negen video's van optredens die in de studio en in een centrum voor recycling zijn opgenomen.

Ching-hui Chou werkt met kleurenfilm in 8x10-formaat. De prachtige beelden met heldere kleuren geven een visuele kwaliteit weer die het normale zicht overtreft. Gecombineerd met surrealistische scènes leidt hij het publiek in een inspectie van alle details, op zoek naar mogelijkheden waarop de mysterieuze fotowerken kunnen worden geïnterpreteerd of gekoppeld aan persoonlijke ervaringen.

Chou heeft de dierentuinen zo ver gekregen om deze te mogen gebruiken als sets voor zijn project. Hij koos bewust voor de schemering als moment om zijn werk te schieten: Het moment wanneer licht en kleur wazig worden en de dag overgaat in de nacht. Dat is volgens de kunstenaar de perfecte equivalent van de verborgen tendensen in de psychen van de mens.

De fotowerken zijn bedoeld als vorm van een maatschappelijke discussie. Tijdens het maken van deze zogenaamde "geregisseerd fotografie" heeft Chou ook close-ups gemaakt, portretten van de individuele karakters. Deze personages dragen kleding uit de jaren '70, waarmee de nostalgische gevoelens van de kunstenaar worden onthuld. Door het project wordt de toeschouwer gedwongen om zijn of haar eigen situatie opnieuw te evalueren, bewust van de beperkingen en peinzend over mogelijkheden om zich aan dit alles te ontworstelen.

/ verberg